Оборудване и апаратура

Апарати за образна диагностика:

   1. Дигитален рентгенов апарат Siemens Multix Fusion със CR- система;
   2. 32-срезов компютърен томографSiemens, модел SOMATOM go.Now;
   3 . С-рамо / мобилен/;
   4. Ехограф
   5. PS – 8-1 – стоматологичен


Клинична лаборатория:

   1. Хематологичен анализатор ВС 20s;
   2. Биохимичен анализатор ВS200Е;
   3. ГлюкоанализаторBiosen C;
   4. Коагулометър“Thrombostat 2”;
   5. Йонселективен анализатор ProLite;
   6. Кръвно – газов анализатор COMBILINE;
   7. Имунологичен анализатор TOSON AIA – 360.


Детско отделение:

    1. Коремен ехограф “FUKUDA”
    2. Монитор “FUKUDA”Вътрешно отделение:

    1. Стрес-тест сестема АСТА PLUS комплект велоергометър и ЕКГ
    2. НР ЕКГ М 1700 А
    3. НР Холтер 43420ВНеврологично отделение:

    1. ЕМГ PHASIS комплект с принтер