Оборудване и апаратура

Апарати за образна диагностика:

    1. Компютърен томограф (СКЕНЕР)
    2. С-рамо /мобилен/
    3. SK
    4. Медирол SP
    5. Арман
    6. PS – 8-1 – стоматологичен
    7. Ехограф
    8. ТУР 800 графичен и скопичен
    9. Уртразвуков диагностичен

Клинична лаборатория:

    1. Биохимичен
    2. Кръвно газов анализатор
    3. Пламъков фотометър
    4. Култер “Ас Т diff”
    5. Коагулометър КС4А

Патологоанатомично отделение:

    1. Хистокинет
    2. Фригомобил

Детско отделение:

    1. Коремен ехограф “FUKUDA”
    2. Монитор “FUKUDA”

Вътрешно отделение:

    1. Стрес-тест сестема АСТА PLUS комплект велоергометър и ЕКГ
    2. НР ЕКГ М 1700 А
    3. НР Холтер 43420В

Офталмологично отделение:

    1.Факоемулсификатор LEGASY на фирмата ALCON
    2. Витреоретинален апарат
    3. Криокоагулатор
    4. Модерен коаксиален операционен микроскоп, с възможност за записване на операциите
    5. Анестезиологичен апарат
    6. Лазерен апарат
    7. Компютаризиран периметър
    8. Кераторефрактометър
    9. А скан – биометрия
    10. Кератометър

Неврологично отделение:

    1. ЕМГ PHASIS комплект с принтер

Хирургично отделение:

    1. НР монитор ЕКГ 78352С
    2. Апарат за микровълнова терапия на простатна жлеза

Операционен блок:

    1. Апарат за микрохирургия “Лапароскоп”
    2. Ендоскопска апаратура
    3. Лазер Явотрон

ОАРИЛ:

    1. Анестезиологичен апарат OHMEDA EXCELL 210 комплект респиратор OHMEDA 7750OAV, газов монитор OHMEDA ARGM, HP Монитор ЕКГ 78352С
    2. Анестезиологичен апарат KUMIRA KV 5000 комплект монитор FUKUDA
    3. Респиратор SECRIST