Диагностично консултативен блок

Лечебната дейност в МБАЛ Пирдоп АД се осъществява в следните отделения и клинико-диагностични структури:

Консултативни кабинети по:

  • Вътрешни болести – вкл. Гастроентерология; Ендокринология и болести на обмяната; Кардиология; Пневмология и фтизиатрия; Нефрология;
  • Неврни болести;
  • Педиатрия.


Кабинети по функционална диагностика:

  • Кабинет за функционално изследване на дишането;
  • Кабинет за функционално холтерно и велоергономично изследване
  • Горна и долна ендоскопия