Обява за работа - водачи на МПС на лек и специализиран транспорт (линейка)

Обява

МБАЛ Пирдоп АД търси да назначи водачи на МПС на лек и специализиран транспорт (линейка).

 

Основни изисквания:

 • Образование – минимална образователна степен – средно общо / средно специално образование и практически умения, необходими за управление на съответния клас МПС.
  Основни познания относно МПС и изискванията на производителя за неговата експлоатация, както и реда и изискванията за извършване на ремонтните работи по него.
 • Да са психически здрави;
 • Да са физически здрави до степен, позволяваща изпълнението на изискванията, залегнали в длъжностната характеристика на длъжността;
 • Да не са им налагани дисциплинарни и административни наказания за съществени нарушения на трудовата дисциплина ;
 • Да не са осъждани за престъпления от общ характер;

Личностни умения и компетенции:

 • Комуникативност ;
  • Организираност и умения за работа в екип;
  • Инициативност и високо чувство за отговорност;

Ние Ви предлагаме:


 • Възможност за прогресивно нарастване на възнаграждението, отговарящо на постигнатите финансови резултати от дейността;
  • Работа в динамична и стимулираща работна среда;
 • Пълно работно време;
 • Коректни трудови взаимоотношения;

Необходими документи:

 • Заявление за назначаване по образец, което кандидатите могат да изтеглят от електронната страница на „МБАЛ-Пирдоп” АД с адрес: www.mbal-pirdop.com;
 • Професионална автобиография;
 • Копие от дипломата за завършено образование.

 

Допълнителна информация на  e-mail: petrova_hrs_mbalpirdop@abv.bg;

 

 

Кандидатурите ще бъдат разгледани при пълна конфеденциалност, според ЗЗЛД.

 

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Обява за работа - водачи на МПС на лек и специализиран транспорт (линейка) - Изображение 1