Обява за работа за лекари

 

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПИРДОП” АД  

         2070 гр. Пирдоп, Софийска област, ул. „Георги Бенковски” № 24; телефон 07181 56-31/ 07181 56 - 32;

e-mailaddress: hospital_pirdop@abv.bg

 

 

                                                                                                                               

 

ОБЯВА

 

МБАЛ  - Пирдоп АД търси да назначи лекари със специалности „Вътрешни болести” , „Педиатрия”, „Анестезиология и интензивно лечение”, „Неврология”.

 

Предлагаме атрактивно заплащане, жилищният проблем е уреден с настаняване в обзаведени  апартаменти, намиращи се  в центъра на гр. Пирдоп.

 

За повече информация: г-жа Цанна Димитрова – Началник „Административен отдел”, моб. телефон: 0879 54 94 92, и-мейл адрес: ts.dimitrova_mbalpirdop@abv.bg.

 

 

 

Обява за работа за лекари - Изображение 1