Обява за Ръководител Болнична аптека - Магистър - фармацевт

ОБЯВА

 

МБАЛ  - Пирдоп” АД търси да назначи Ръководител Болничнааптека -  Магистър-фармацевт.

 

 

Изисквания към позицията:

Висше образование – Магистър-фармацевт;
Много добра компютърна грамотност;
Отлични комуникативни и професионални умения;
Желание за дългосрочна съвместна работа;

Личностни умения и компетенции:

• Комуникативност и умения за консултиране на клиенти

• Организираност и умения за работа в екип;
• Инициативност и високо чувство за отговорност;

Ние Ви предлагаме:

• Стимулиращо възнаграждение, насърчаващо високите лични постижения ;
• Възможност за прогресивно нарастване на възнаграждението, отговарящо на постигнатите финансови резултати от дейността;
• Работа в динамична и стимулираща работна среда;

• Пълно работно време;

• Коректни трудови взаимоотношения;

Необходими документи:

• Заявление за назначаване по образец, което кандидатите могат да изтеглят от електронната страница на „МБАЛ-Пирдоп” АД  с адрес: www.mbal-pirdop.com;

• Професионална автобиография;

• Копие от дипломата за висше образование .

  • Удостоверение за редовно членство в БФС .

 

Допълнителна информация на  e-mail: petrova_hrs_mbalpirdop@abv.bg;

 

 

Кандидатурите ще бъдат разгледани при пълна конфеденциалност, според ЗЗЛД.

 

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

 

Обява за Ръководител Болнична аптека -  Магистър - фармацевт - Изображение 1