Обява за рехабилитатор

МБАЛ Пирдоп АД търси да назначи рехабилитатор за работа в отделение по „Физиотерапия и рехабилитационна медицина”  на лечебното заведение.

Основни изисквания:

• Полувисше  или висше медицинско образование;
• Минимум 1 година опит в болнично лечебно заведение;
• За предпочитане опит при работа с документи на НЗОК;

Описание на основни задълженията:
• извършва масажи и различни видове манипулации с помощта на предоставената му апаратура в рамките на правомощията си; 
• участва в изготвянето на рехабилитационни програми на пациентите; 
• планира следващите процедури на пациентите; 
• извършва подготовка на материали и инструменти; 
• отговаря за измиването, дезинфекцията и стерилизацията на оборудването; 

Личностни умения и компетенции:

• Комуникативност и умения за работа с пациенти;
• Организираност и умения за работа в екип;
• Инициативност и високо чувство за отговорност;

Ние Ви предлагаме:

• Стимулиращо възнаграждение, насърчаващо високите лични постижения ;
• Работа на  2 смени, 7-часов работен ден;
• Работа в динамична и стимулираща работна среда;

Необходими документи:

• Заявление за назначаване по образец, което кандидатите могат да изтеглят от електронната страница на „МБАЛ-Пирдоп” АД  с адрес: www.mbal-pirdop.com;

• Професионална автобиография;

• Копие от дипломата за завършено образование.

• Копия от удостоверенията и/или сертификати,  удостоверяващи допълнителна квалификация;

  • Удостоверение за редовно членство в БАПЗГ .

 

Допълнителна информация на  e-mail: petrova_hrs_mbalpirdop@abv.bg;

 

 

Кандидатурите ще бъдат разгледани при пълна конфеденциалност, според ЗЗЛД.

 

 

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Обява за рехабилитатор - Изображение 1