Осигурен „зелен коридор”за клинико-лабораторни и образно-диагностични изследвания

Ръководството на МБАЛ – Пирдоп АД информира, че е осигурен „зелен коридор” за клинико-лабораторни и образно-диагностични изследвания за пациенти с доказана или съмнителна корона-вирусна инфекция, насочени от извънболнична помощ.


Времевият интервал на „зеления коридор” е от 12.00 до 13.00 часа.

Осигурен „зелен коридор”за клинико-лабораторни и образно-диагностични изследвания  - Изображение 1