Tестване при съмнение за COVID-19 с бърз антигенен тест (качествен)

Съобщение

Ръководството на „МБАЛ – Пирдоп” АД информира, че лечебното заведение  предлага възможност за тестване при съмнение за COVID-19 с бърз антигенен тест (качествен). 

Пробовземане се извършва в Приемно отделение – Специализиран имунизационен кабинет – 2-ри етаж на болницата,  БЕЗ предварително записване! 

Понеделник-петък:

8.30 -15.30 часа 

Резултат: 15-20 минути 

Цена: 30 лв. 

Допълнителна информация  при необходимост: моб.тел.0896 570 262 – м.с. Таня Шентова. 

Материалът за изследване с бърз антигеген тест се осъществява чрез вземане на назофарингеален секрет за проба. 

Изследването определя наличие на вирусни антигени в носоглътката на човек.  

Препоръчително е 30 мин. преди вземането на пробата да не се консумират напитки или храни и да не се пуши.

*При позитивен резултат препоръчваме да се извърши PCR- тест за потвърждаване на резултата въз основа на симптоматиката и епидемиологичните данни, както и проведени клинични или образни изследвания.

**Отрицателният резултат не изключва възможността за инфекция с COVID-19. Интерпретацията на резултата трябва да се осъществи успоредно с клиничната симптоматика, както и епидемиологичните данни на пациента от лекар.

Tестване при съмнение за COVID-19 с бърз антигенен тест (качествен) - Изображение 1