Клинична лаборатория

Клинична лаборатория от II ниво на компетентност.

 

Извършват се хематологични, биохимични, имунологични изследвания, изследване на урина.

Лабораторията работи по сключен договор с НЗОК за изпълнение на извънболнична помощ и работи с Талон – направление №4.Началник клинична лаборатория: Д-р Бойка Емануилова;