Микробиологична лаборатория - II ро - ниво

Микробиологична лаборатория - II ро - ниво

 

Лабораторията работи по сключен договор с НЗОК за изпълнение на извънболнична помощ и работи с талон – направление.

 

и.д. Началник отделение: Д-р Мирослав Бараков

Старши медицински лаборант: Павлинка Зайкова.