Отделение по Образна диагностика

Отделение по Образна диагностика от I ниво на компетентност.

 

В отделението се извършват следните образни изследвания:

  • Томографско изследване;
  • Образно-лъчево изследване на жлъчно-чернодробна система;
  • Образно-лъчево изследване на храносмилателна система;
  • Образно-лъчево изследване на костно – ставна система;
  • Образно-лъчево изследване на отделителна система;
  • Образно-лъчево изследване на дихателна система;
  • Образно-лъчево изследване на централна нервна система;
  • Образно-лъчево изследване на сърдечно – съдова система;
  • Секторна дентална рентгенография;
  • Панорамна дентална рентгенография.

Отделението работи по сключен договор с НЗОК за изпълнение на извънболнична помощ и работи с талон – направление.

 

Началник отделение: Д-р Нешо Нешев;

Старши рентгенов лаборант: Зорка Колева.