Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина с 8 легла от І ниво на компетентност.

 

Отделението работи по следните клинични пътеки:

  • 254  -  Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето
  • 257  -  Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/ вегетативно състояние
  • 262  -  Физикална тeрапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
  • 263  -  Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
  • 264  -  Физикална терапия и рехабилитация след преживян /стар инфаркт на миокарда и след преживени оперативни интервенции
  • 265  -  Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
  • 267 - Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19“

 

Началник отделение: Д-р Юлия Димитрова

Старши рехабилитатор:    Елена Динкова

 

Отделението работи по сключен договор с НЗОК за изпълнение на извънболнична помощ и

работи с талон – направление.