Отделение по „Нервни болести”

„Отделение по „Нервни болести” – с 15 легла,  I-во ниво на компетенстност, в изпълнение на медицински стандарт „Нервни болести” .

 

Отделението работи по следните Клинични пътеки:

  • 50 – Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза;
  • 52 – Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив;
  • 56 – Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плескуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми.
  • 999 – Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура. 

И.д. Началник отделение: Д-р Веселин Господинов

Старша сестра: Бойка Нинова.