Отделение по „Очни болести”

Отделение по „Очни болести” с 5 легла от ІІ ниво на компетентност

 

Отделението работи по следните клинични пътеки:

  • 130  -  Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност
  • 131  -  Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
  • 133  -  Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
  • 134  -  Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

и амбулаторни процедури / Апр/:

  • 19  -  Оперативно отстраняване на катаракта
  • 20  -  Хирургично лечение на глаукома за лечение на лица над 28-мия ден
  • 21  -  Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност за лечение на лица над 28-мия ден без кодове 12.14 ( 42764 -04); 12.59 ( 90075-00); 12.73 (42770-0); 13.65 ( 42788-00); 14.24 ( 42809-00); 14.34 ( 42809-01) и 14.35 ( 42809 -01).

 

Началник отделение: Д-р Лилия Кесикова

Старша медицинска сестра: Мария Цончева