Отделение по „Педиатрия”

Отделение по „Педиатрия” с 10 легла от I ниво на компетентност.

 

В Отделението се извършват необходимите диагностични и лечебни дейности, целящи възстановяване и стабилизиране на всички жизненоважни функции на пациента. Отделението работи по следните клинични пътеки:

  • 48  -  Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
  • 49  -  Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст
  • 84  -  Диагностика и лечение на остър и обострен хроничен пиелонефрит
  • 111  -  Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

 

Началник отделение: Д-р Абдул Насрула

Старша медицинска сестра: Рени Згурова