Договорни отношения

Договори с други лечебни заведения

 

УМБАЛ "Света Анна – София"АД

Кръв и кръвни съставки

 

МБАЛ "Света Анна – София"АД

Имунохематологични изследвания

  

НЦЗПБ – Медико-диагностични изследвания

НЦРРЗ – Дозиметричен контрол на професионалното облъчване.

 

Здравно - осигурителните фондове, с които работи болницата :

 

Обединен здравно-осигурителен фонд "Доверие" АД

 

Извършване срещу заплащане на здравни услуги за диагностика и лечение в болнични условия на осигурените от ЗОФ "Доверие" АД лица.