История на болницата

Съществуват оскъдни сведения, че още в края на миналия век в гр. Пирдоп е имало болница, тя е била устроена в т. нар. “Соколова къща” и дълго време е продължила да бъде база за медицинска дейност.


    За начало на болничната помощ в град Пирдоп и района може да се счита построяването през 1910 г. на сградата на старата болница на средата между Златица и Пирдоп край междуградския път. Масивната двуетажна сграда е използвана като профилакториум за гръдни заболявания, съобразно здравословния балкански климат на високото Пирдопско-Златишко поле, а по-късно, като лечебно болнично заведение и дълго време служи за единствената Околийска болница с разкрити 30 легла. Здравното обслужване в района дълги години е било на равнище фелдшер с един лекар в околийския център. Този лекар е обслужвал и болничното заведение.


    През 1937 г. се открива родилен дом в дарената от Никола Пиперов негова родна къща, а през 1947 г. се премества в дарената от Пенка и Карло Чоконяни къща. Тук работят акушерки и околийския лекар.

 
    През 1951 година се открива нова болнична сграда, разполагаща с 51 легла и разкрито Хирургично отделение. През 1968 - 69 г. болницата се разширява с Вътрешно и Детско отделение, разкрити в жилищен блок до нея, съответно с 30 и 20 легла.
Така в началото на 70-те години в района има около 153 болнични легла, включващи противотуберколозен диспансер и обособения към него филиал за продължително лечение с 50 легла.


    През 1982 година е построена новата модерна сграда на сегашната болница в която са били разкрити 305 легла, като към основните четири отделения - Хирургично, Вътрешно, Детско и АГ, през 1983 година са разкрити в началото сектор по УНГ болести със 17 легла, който през 1984 година е вече отделение с 20 легла, и Неврологично отделение с 18 легла, чиито брой постепенно нараства до 30. Осигуреността на населението при този брой легла е била повече от 100 легла на 10 х.д.н.


    През 1994 г. легловия фонд е намален до 235 легла, а от 1997 г., по решение на Общинския съвет, съгласно Постановление № 201 на Министерски съвет за стандартите са разкрити 187 легла, като по отделения са разпределени, както следва:

 • Вътрешно отделение - 56;
 • Детско отделение - 20;
 • Хирургично отделение - 35;
 • АГ отделение - 20;
 • Неврологично отделение - 30;
 • Отделение по УНГ болести - 20;
 • ОАРИЛ - 6;

В стационара на Обединената болница работят: висш персонал - 26, ПСМП - 80 и друг - 99. Осигуреност на населението 67,2 на 10 х.д.н.


    След извършената през 1997 г. акредитация на здравното заведение са били утвърдени 157 легла, като намалението е с 30 легла. В болницата са разкрити следните отделения:

 • І-во Вътрешно отделение - 20 легла;
 • ІІ-ро Вътрешно отделение - 32 легла;
 • Детско отделение - 15 легла;
 • АГ отделение - 20 легла;
 • Хирургично отделение - 30 легла;
 • Неврологично отделение - 20 легла;
 • УНГ отделение - 20 легла;
 • Интензивен сектор - 4 легла;
 • ОАРИЛ - 6 легла;

В болницата са работили висш персонал - 27, ПСМП - 82, друг - 93;


През 1998 г., във връзка с дарената от “Елаците Мед” ЕАД апаратура за лечение на окото е разкрит сектор по очни болести към отделението по УНГ болести, който впоследствие е обособен като самостоятелно отделение по „Очни болести”.