Мисия на болницата

МИСИЯ на МБАЛ Пирдоп АД:    

  1. Осигуряване на качествена и достъпна болнична помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението от региона на Средногорието.
  2. Снижаване на заболеваемостта и смъртността на равнището на добрата медицинска практика. 
  3. Повишаване качеството на живот на пациентите и техните близки, чрез профилактика, лечение и рехабилитация на основните и придружаващите заболявания.
  4. Превенция и профилактика на значимите в региона заболявания.
  5. Развиване на иновационни технологии в областта на диагностиката и лечението.
  6. Изпълнение социалните функции на общините по осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ.