Ръководство

МБАЛ Пирдоп АД се управлява от Съвет на Директорите в състав:

  • Председател: : г-жа Снежана Дичев
  • Заместник председател: Д-р Веселин Господинов
  • Член на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор: Д-р Юлия Димитрова